8.1.2014 Productconsult zahájil další rok své činnosti. Rok 2013 byl zejména ve znamení projektu instalace tepelných čerpadel na vytápění plaveckého bazénu. Byly podány i žádosti na rekonstrukci sportovních areálů několika tělovýchovných jednot po celém Česku.19.1.2013  Čtvrtým rokem pokračovala přednášková aktivita na VŠCHT Praha v předmětu Historie chemie. Tento předmět byl rozšířen a více se zaměřil na využívání různých materiálů v tisícilité historii lidstva.


18.1.2013    Rok 2012 byl pro společnost Productconsult s.r.o. úspěšný.  Podařilo se udržet stabilní zákazníky a zajistit udržitelný rozvoj společnosti. Společnost se v roce 2013 opět zaměří jednak na obnovitelné zdroje energie, jednak na projekty zaměřené na úsporu energie
19.9.2011   Byl zahájen třetí rok výuky předmětu Historie chemie na VŠCHT Praha

2.8.2011  Společnost Productconsult,s.r.o. byla posílena o dalšího jednatele, Ing. Jiřího Truhláře.20.5.2011    Byla dokončena analýza vytápění sportovního areálu pomocí OZE. Nad slunečními kolektory vítězí tepelná čerpadla.
4.4.2011  V současné době jsou v provozu tři OZE o výkonu 4 MW. Pravidlené vyhodnocování výkonů ukazuje na to, že největší vliv na provoz OZE mají spolehlivost instalovaného systému a vstupní parametry .11.3.2011   Úspěšně pokračuje projekt cveloživotního vzdělávání na velké základní škole.7.2.2011 V roce 2011 byl zahájen nový výzkumný projekt systémového posouzení špičkové technologie na čištění odpadních vod.
1.2.2011  Získán kolaudační souhlas se stavbou OZE.27.12.2010 Byla získána licence na další stavbu OZE, uvedeno do provozu 21.12.201025.11.2010  Bylo požádáno o kolaudaci stavby OZE.15.11.2010 Bylo vydáno rozhodnutí o předčasném užívání stavby OZE5.11.2010  Proběhlo řízení o předčasném užívání stavby OZE.


20.10.2010 Již druhým rokem přednáším předmět Historie chemie na VŠCHT Praha-pracoviště Most.14.10.2010 Požádáno o předčasné užívání stavby- výstavba OZE pokračuje podle harmonogramu


14.10.2010 První zdroj OZE vykazuje po třech měsících činnosti výkony naplňující předpoklady energetického auditu.
24.8.2010 Bylo vydáno stavební povolení ba výstavbu dalšího OZE


3.8.2010  První OZE zahájil pravidelnou výrobu elektrické energie


12.7. 2010 Začala realizace rekonstrukce v centru historického města podle ROP NUTS II

12.7. 2010 Zahájena příprava realizace projektu celoživotního vzdělávání

12.7.2010 Zahájen inženýrink dalšího zdroje OZE

14.6.2010  Výstavba OZE se blíží k závěru
15.2.2010  Zahájena výstavba OZE - inženýrské sítě5.2.2010  Podepsána smlouva o výstavbě obnovitelného zdroje energie 0,75MWp


1.2.2010  Podány žádosti do ROP CR pro tři města, podány žádosti do OPŽP pro dvě obce


16.11. 2009 Žádost do ROP NUTS II byla schválena a bude v následujícím období realizována15.11.2009  Společnost Preoductconsult,s.r.o. se podílí na dalším projektu OZE 4,4 MW


7.10.2009  Získáno stavební povolení na OZE o výkonu 0,75 MW25.8.2009  Žádost do ROP-NUT¨S II


27.7.2009 Stavební povolení na OZE vydáno29.6.2009 Dokončena studie proveditelnosti pro ROP NUTS II spolu se žádostí
17.6.2009  Žádost o dotaci do krajského programu byla vyhodnocena pozitivně a byla přiznána dotace v plné požadované výši4.6.2009  Získána všechna souhlasná stanoviska podle požadavků stavebního úřadu,požádáno o vydání stavebního povolení

27.4.2009  Dokončena projektová dokumentace na OZE

14.4.2009  Dokončena žádost na opravu obecního úřadu, a to jeho provozně-sociální části, v rámci krajského dotačního programu.