Chemické technologie

 1. An energy model of an idustrial naphtha pyrolysis furnace - ke stažení zde

 2. Pinch technology improves olefin heat recovery - ke stažení zde

 3. Stanovení spolehlivosti reaktoru pro parciální oxidaci ropných zbytků - ke stažení zde

 4. Optimalizace provozu odparky směsi olefinických uhlovodíků - ke stažení zde

 5. Materiálová a entalpická bilance technologického subsystému v neustáleném stavu - ke stažení zde

 6. Dvoustupňové odplynění napájecí vody kotlů na výrobu páry - ke stažení zde

 7. Volba tlakových úrovni v parním systému ethylenové jednotky - ke stažení zde

 8. Chlazení pyrolýzního plynu v teplém dílu ethylenové jednotky - ke stažení zde

 9. Izokonverzní faktory pyrolýzy - ke stažení zde

 10. Optimalizace čištění kotle na odpadní teplo při pyrolýze uhlovodíků - ke stažení zde

 11. Vliv využití kapacity ethylenové jednotky na měrnou spotřebu energie - ke stažení zde

 12. Komplexní zpracování dat z pyrolýzy uhlovodíkové směsi - ke stažení zde

 13. Výsledky ekonomické analýzy průmyslové pyrolýzy lehkých a těžkých benzínů - ke stažení zde

 14. Semimperický model spalovací pyrolýzní pece - ke stažení zde

 15. Method improves pyrolysis TLE operation - ke stažení zde

 16. Sběrný okruh kondenzátu v chemickém závodě - ke stažení zde