O firmě

Firma Productconsult byla založena v březnu 2008. Jejím zakladatelem a jednatelem je Ing. Jan BARTOŇ, CSc.

Profesní životopis

1970 - 1980 VŠCHT Praha, obor organická technologie, hodnost kandidáta věd získána v dubnu 1980

1980 - 1989 Výzkumný ústav anorganické chemie v Ústí nad Labem, práce ve skupině systémového inženýrství , zejména na petrochemických jednotkách v oblasti intenzifikace výroben etylénu, butadien-styrénového kaučuku, ve výrobně titanové běloby apod.

1989 - 1993 Crystalex Nový Bor jako vedoucí laboratoře a podnikový ekolog, zaměření zejména na chemické leštění olovnatého skla

1994 - 2008 Microcell Česká Lípa, vedoucí organizační složky a jednatel firmy vyrábějící pěnový polyuretan pro technické účely

2008 - Productconsult s.r.o. , společník a jednatel firmy poskytující všestrannou poradenskou činnost v oblasti chemických technologií a jejich intenzifikace, v oblastech úspor energií, ekologických parametrech technologických celků, poradenství v oboru integrovaného povolení (IPPC) pro výrobní celky, poradenství v oboru zlepšování kvality výrobků a výrobního procesu ISO 9001 a ISO 14001